Forside   Familiespejd 4-8 år   Mini 8-10 år   Junior 10-12 år   Trop 12-16 år   Bjørn fra 16 år   Rover fra 24 år   Ledere   Bestyrelse

Kontingent

Kontingent opkræves halvårligt forud i januar og august måned.
Ved indmeldelse inde i en kontingentperiode vil kontingentet blive opkrævet forholdsmæssigt fra startdatoen og normalt opkrævet ved næstkommende halvårlige opkrævning.

Halvårlige kontingentsatser :
ulve             600 kr
juniorer       600 kr
trop             600 kr
seniorer      350 kr
rover           350 kr
efterskole   200 kr

Nedsat kontingent:
Et medlem kan anmode om nedsat kontingent i følgende tilfælde:
Over 6 måneders ophold på
1. Efterskole
2. Højskole
3. Udlandsophold

Kontingentet dækker gruppens udgifter til korpskontingent og divisionskontingent. Kontingentet kan højst nedsættes i 12 måneder.

I en periode med nedsat kontingent kan spejderen deltage i ture og
lejre med normal deltagerbetaling. Spejderen kan deltage i kurser men med fuld egenbetaling, kommunen vil dog typisk dække 75% af kursusudgiften.

En anmodning om nedsat kontingent sendes pr. mail til kasserer@1b.dk og skal godkendes af gruppelederen.

Udmeldelse:
Man kan udmelde sig af gruppen ved udgangen af en kontingentperiode.
Ved udmeldelse i en kontingent periode vil betalt kontingent ikke blive refunderet.
Udmeldelse skal ske pr. mail til [email protected] eller pr. mail til den ansvarlige leder for afdelingen.