Forside   Familiespejd 4-6 år   Mikro 6-8 år   Mini 8-10 år   Junior 10-12 år   Trop 12-16 år   Bjørn fra 16 år   Rover fra 24 år   Ledere   Bestyrelse

Kontingent

Kontingent opkræves halvårligt forud i januar og juli måned.
Ved indmeldelse inde i en kontingentperiode vil kontingentet blive opkrævet forholdsmæssigt fra startdatoen og normalt opkrævet ved næstkommende halvårlige opkrævning.

Halvårlige kontingentsatser :

familiespejder  350 kr
ulve  600 kr
juniorer  600 kr
trop  600 kr
seniorer  350 kr
rover  350 kr
efterskole  200 kr
specialspejder  350 kr

Nedsat kontingent:
Et medlem kan anmode om nedsat kontingent i følgende tilfælde:
Over 6 måneders ophold på
1. Efterskole
2. Højskole
3. Udlandsophold

Kontingentet dækker gruppens udgifter til korpskontingent og divisionskontingent. Kontingentet kan højst nedsættes i 12 måneder.

I en periode med nedsat kontingent kan spejderen deltage i ture og
lejre med normal deltagerbetaling. Spejderen kan deltage i kurser men med fuld egenbetaling, kommunen vil dog typisk dække 75% af kursusudgiften.

En anmodning om nedsat kontingent sendes pr. mail til kasserer@1b.dk og skal godkendes af gruppelederen.

Udmeldelse:
Man kan udmelde sig af gruppen ved udgangen af en kontingentperiode.
Ved udmeldelse i en kontingent periode vil betalt kontingent ikke blive refunderet.
Udmeldelse skal ske pr. mail til [email protected] eller pr. mail til den ansvarlige leder for afdelingen.

Gruppens kontonummer:
Hvis du af en eller anden grund har brug for at indbetale penge til gruppen kan du bruge en bankoverførsel eller mobilepay.
Husk altid at skrive hv.em der er betaler og hvad betalingen dækker

Bank:
Nordea, Birkerød
Regnr 2268
Konto 0150031956

Mobilepay:
49204