Forside   Familiespejd 4-6 år   Mikro 6-8 år   Mini 8-10 år   Junior 10-12 år   Trop 12-16 år   Bjørn fra 16 år   Rover fra 24 år   Ledere   Bestyrelse

Kontingent

Kontingent opkræves halvårligt forud i januar og juli måned.
Ved indmeldelse inde i en kontingentperiode vil kontingentet blive opkrævet forholdsmæssigt fra startdatoen og normalt opkrævet ved næstkommende halvårlige opkrævning.

Halvårlige kontingentsatser :

familiespejder  400 kr
mikro / ulve  815 kr
juniorer  815kr
trop  815kr
seniorer  410kr
rover  410kr
efterskole  215kr
specialspejder  400kr

Nedsat kontingent:
Et medlem kan anmode om nedsat kontingent i følgende tilfælde:
Over 6 måneders ophold på
1. Efterskole
2. Højskole
3. Udlandsophold

Kontingentet dækker gruppens udgifter til korpskontingent og divisionskontingent. Kontingentet kan højst nedsættes i 12 måneder.

I en periode med nedsat kontingent kan spejderen deltage i ture og
lejre med normal deltagerbetaling. Spejderen kan deltage i kurser men med fuld egenbetaling, kommunen vil dog typisk dække 75% af kursusudgiften.

En anmodning om nedsat kontingent sendes pr. mail til kasserer@1b.dk og skal godkendes af gruppelederen.

Udmeldelse:
Man kan udmelde sig af gruppen ved udgangen af en kontingentperiode.
Ved udmeldelse i en kontingent periode vil betalt kontingent ikke blive refunderet.
Udmeldelse skal ske pr. mail til [email protected] eller pr. mail til [email protected]

Gruppens kontonummer:
Hvis du af en eller anden grund har brug for at indbetale penge til gruppen kan du bruge en bankoverførsel eller mobilepay.
Husk altid at skrive hvem der er betaler og hvad betalingen dækker

Bank:
Danske Bank
Regnr 9570
Konto 13419906

Mobilepay:
49204