Forside   Familiespejd 4-6 år   Mikro 6-8 år   Mini 8-10 år   Junior 10-12 år   Trop 12-16 år   Bjørn fra 16 år   Rover fra 24 år   Ledere   Bestyrelse

Historie

Kender du nogle gamle historier med tilknytning til 1. Birkerød Gruppe, ja så er det bare om at få dem skrevet ned og derefter sende dem til webmaster@1b.dk


Den 15. marts 1910 tillod rektor på Birkerød Kostskole, at en lille gruppe kostelever holdt deres første spejdermøde i hans dagligstue. Dermed var Danmarks tredjeældste spejdergruppe, 1. Birkerød Gruppe, under Det Danske Spejderkorps en realitet.

Spejderbevægelsen var oprindelig blevet startet af Robert Baden-Powell i 1907 i England og var allerede kommet til Danmark i 1909, hvor landets første spejdergruppe blev oprettet den 19. november 1909 på Gl. Hellerup Gymnasium. Efter først at være kommet til Danmark gik der ikke mere end knap 4 måneder, før spejderbevægelsen nåede til Birkerød, hvor spejderidéen om at gøre slappe og sløve drenge til stærke og vågne mænd blev modtaget med begejstring.

Spejderbevægelsens start i Birkerød forløb relativt let. Spejderarbejdet var alene rettet mod de drenge, som var elever på Birkerød Kostskole, og rektor Hans Christian Engelsen forlangte, at lærerne på kostskolen skulle tage aktiv del i drengenes fritidsinteresser. I mange år var det derfor skolens lærere, som lige så naturligt som at undervise drengene i idræt underviste dem i spejderfærdigheder, og som bestred hvervet som tropsførere overvåget af rektor.

1. Birkerød Gruppe holdt fra sin start til i de gamle bygninger, som indtil 1966 rummede Birkerød Statsskole, og som senere blev kendt som Mantziusgården. Af gruppens gamle dagbøger fremgår det blandt andet, at det indtil nyere tid var nødvendigt at være kostelev for at blive optaget som spejder i troppen. Troppen hed da også i mange år Skoletroppen. Som et alternativ til denne trop blev der senere oprettet det, der blev kaldt Bytroppen, som i dag er blevet til Birkegruppen.
1. Birkerød Gruppe forlod Mantziusgården den 15. juni 2004 og flyttede ud i sin nybyggede bjælkehytte, Naulakha, på spejdergrundene bag Hestkøbgård i den sydvestlige udkant af Birkerød.

I 1921 blev der oprettet en ulveflok med endnu en af skolens lærere, frk. Blichfeldt, som flokfører.
Efter sammenlægningen med Det Danske Pigespejderkorps (de blå pigespejdere) og Det Danske Spejderkorps (de gule drengespejdere) den 1. januar 1973 blev det muligt at dele ulveflokke i 2 afdelinger, nemlig i en ulveflok for de 8- til 10-årige og i en juniorflok for de 10- til 12-årige. Ulveflokken i 1. Birkerød Gruppe blev dog først delt i 2 afdelinger i 1975, efter at den daværende flokfører, Marianne Wiese, havde fået lyst til at prøve kun at arbejde med de 10- til 12-årige.
I slutningen af 1970'erne var det igen blevet så populært at være spejder, at medlemstallet steg støt. I 1980 var der så mange drenge, at juniorlederen Niels Green kunne oprette endnu en juniorflok, og i 1983 kunne der oprettes endnu en ulveflok, som blev kaldt Mantziusflokken efter Johan Mantzius, som ejede kostskolen, indtil staten overtog den.
I dag har gruppen kun én ulveflok, Hans Christian Engelsens Flok, og én juniorflok, Marianne Wieses Flok.

1. Birkerød Gruppe har siden 1971 haft et samarbejde med 2. Birkerød Gruppe blandt andet i form af en fælles klan for gruppernes 16- til 24-årige spejdere, seniorerne. Klanen, som kaldes Birkerød Bjørne, blev startet i 1957. Birkerød Bjørne har i mange år markeret sig både i og den for Det Danske Spejderkorps, blandt andet ved sine mange traditioner, som holdes i hævd den dag i dag, også selv om de stammer helt tilbage fra 1957.

Sidste skud på stammen i er Birkerød Rover. Klanen blev oprettet den 1. januar 2000 og er en fælles klan for 1. og 2. Birkerød Gruppe. Den er for de spejdere, som har nået Det Danske Spejderkorps' officielle aldersgrænse på 24 år, men som fortsat ønsker at være aktive spejdere, og som fortsat ønsker at bevare kontakten til grupperne.

1. Birkerød Gruppe deltager i dag aktivt i samarbejdet mellem Det Danske Spejderkorps, KFUM, FDF og Sct. Georgs Gildet i "Børne og ungdomsorganisationernes samråd" i Rudersdal kommune og i samarbejdet mellem alle grupperne under Det Danske Spejderkorps i Ravnsholt Division, som dækker byerne Allerød, Birkerød, Blovstrød, Farum og Hammersholt.


Gruppesang skrevet til vores 75 års jubilæum af Bendt Krøyer.
Gruppesang skrevet til vores ?? års jubilæum af Bendt Krøyer. Denne sang er også vores nuværende gruppesang.

 

Læs vores festskrift i anledning af vores 100 års jubilæum 15. marts 2010