Forside   Familiespejd 4-6 år   Mikro 6-8 år   Mini 8-10 år   Junior 10-12 år   Trop 12-16 år   Bjørn fra 16 år   Rover fra 24 år   Ledere   Bestyrelse

Grupperådsmødet (generalforsamling)

I år bliver gruppens generalforslamling, det vi kalder grupperådsmødet, afholdt online.

Mødet afholdes den 25/2-2021 kl. 20:00 til 21 tiden.

Hold dig opdateret på denne side for at få linket til mødet.

 

LINK TIL TEAMS MØDET

 

Dagsodrden

1.Valg af dirigent og referent.

2.Beretning fra gruppeledelsen

3.Beretning fra bestyrelsen

4.Regnskab og status for 2020  

5.Indkomne forslag

6. Beslutninger om de kommende år:

  a. Fremlæggelse af udviklingsplan for gruppen 

  b. Øvrige beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde mm

7.Budget for 2021 herunder fastsættelse af kontingent, 

8.Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen

  Forslag:    4 ledere, 4-6 forældre, 3 unge spejdere, mindst 3 suppleanter.

9. Valg af bestyrelse

Alle vælges for to år af gangen, suppleanter kun for ét.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af to medlemmer til korpsrådet 

11. Valg af fem medlemmer til divisionsrådet  

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

 

13. Eventuelt